جشنواره «زمین» تلاقی توسعه پایدار با سینما است

جشنواره «زمین» تلاقی توسعه پایدار با سینما است

فرزاد توحیدی، رئیس هیئت‌انتخاب و مدیر بخش سینمایی دومین جشنواره بین‌المللی فیلم «زمین» می‌گوید شرط هیئت‌انتخاب برای برگزیدن آثار جهت شرکت در این رویداد، توجهی است که فیلم‌ها از نظر موضوعی به توسعه پایدار، محیط زیست و به خصوص اقتصاد…